Úvodní strana

Prohlášení přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740, IČ: 47654325 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., který provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1). Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto webovou stránku - www.zuslitovel.cz.

Stav souladu

Tyto stránky jsou v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1. kromě níže vyjmenovaných výjimek.

Nepřístupný obsah z důvodu nepřiměřené zátěže

Na těchto webových stránkách jsou publikovány i informace v dokumentech ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a to z důvodu jejich specifického formátování, které standardní formát HTML nepodporuje, případně by jejich převedení do formátu HTML bylo příliš komplikované. K prohlížení těchto formátu je možné stáhnout zdarma prohlížeče Word Viewer a Acrobat Reader.

Nápověda k tomuto webu

0
Na obsah stránky
1
Nápověda ke klávesovým zkratkám (Prohlášení o přístupnosti)
2
Hlavní strana
3
Mapa stránek
4
Vyhledávání
5
Kontakty

Použití zkratek v prohlížeči

Poznámka: Pro volbu čísel používejte horní řádek na klávesnici, nikoliv numerický blok vpravo.

  • Internet Explorer a Chrome ve Windows:Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Levý Alt + Shift + přiřazené číslo. Pro potvrzení akce je potřeba stisknout klávesu ENTER.
  • Mozilla Firefox ve Windows a na Linuxu:Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Levý Alt + Shift + přiřazené číslo.
  • Opera ve Windows:Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Shift + Esc + přiřazené číslo.
  • Mozilla Firefox na Mac OS X:Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Ctrl + přiřazené číslo.
  • Safari na Mac OS X:Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Ctrl + Alt + přiřazené číslo.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23.7.2020

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Správce obsahu

Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740
Jungmannova 740, 784 01 Litovel
Olomoucký kraj, Česká republika
E-mail: reditel@zuslitovel.cz

Technický správce

as4u.cz, s.r.o.
Na dlouhém lánu 19/3
160 00 Praha 6 – Vokovice
E-mail: helpdesk@as4u.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
E-mail: pristupnost@mvcr.cz

Náhled pro tisk
Vytvořeno 24.7.2020 8:07:09 | přečteno 976x | pavel.zenozicka
load