Radek Juračka

Trubka


Je posluchačem VI. ročníku Konzervatoře Evangelické akademie, kde studuje hru na trubku u MgA. Vladimíra Češky. Na Základní umělecké škole v Litovli vyučuje hru na trubku jak na hlavní budově, tak i na pobočce ve Skrbeni, kde taktéž učí i hudební nauku a komorní hru. Ve volných chvílích hraje s několika dechovými orchestry, které se zabývají jazzem a dechovou hudbou.