Vize projektu

Základní umělecká škola Litovel je instituce, která chce poskytovat vzdělání svým žákům v co možná nejkomplexnější a nejkvalitnější podobě.

Náš projekt „Podpora rozvoje žáků v uměleckém vzdělávání zaměřená na historicky poučenou interpretaci“ vznikl z potřeby začlenit umění historicky poučené interpretace do výuky a doplnit chybějící místo v základním uměleckém školství. Naše škola se zároveň hlásí k odkazu světového kulturního dědictví. Zodpovědnost k těmto postojům nás vedla k vytvoření celého projektu a žádosti o podporu v programu Erasmus+. V roce 2019 jsme byli zařazeni mezi úspěšné projekty, které byly určeny k realizaci.